Anne Babalar İçin Eğitim ve Sınava Hazırlık Sürecini Destekleyecek Öneriler

Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencinin aldığı eğitim yanında ailesinin desteği de çok önemli ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu yüzden veli olarak bu süreci destekleme yolunda yapabileceğiniz bazı şeyler bulunmaktadır. İşte size birkaç öneri:

1. Çocuğunuzu iyi tanıyıp yapabileceklerinden fazlasını beklemeyin.

Çocuklarınızdan kapasiteleri üzerinde başarı beklemeyin. Bu hem onlardan beklentileriniz yüksek tutup sizi hayal kırıklığına uğratacak hem de sizi hayal kırıklığına uğrattığını gören çocuğunuzu üzecektir.

2. Çocuğunuzun yetenek ve hedefleri doğrultusunda mesleğini belirlemesine izin verin.

Çocuklarınızın yetenek ve hedefleri doğrultusunda uygun eğitim alanına yönlendirilmeleri gerekmektedir. Sizin olmasını istediğiniz meslekten çok başarılı ve mutlu olacağı bir meslekte olması daha önemlidir.

3. Çocuklarınızı başkaları ile kıyaslamayın.

Sürekli başkalarının başarılarıyla değerlendirilen çocuk özgüvensiz ve gelişmeye kendini kapatarak büyür. Onlara olumsuz eleştirileri yakıştırıp olumlu yanlarını görmezseniz çocuklarınızda olumlu davranışlar yerine sizin dikkatinizi çeken olumsuz davranışlara yönelecektir. Yapıcı ve teşvik edici her söz çocuklarınızı bir adım daha ileriye, daha başarılı olmaya yaklaştıracak kendine olan güvenini yerine getirecektir.

4. Çocuğunuza vermek istediğiniz mesajı sevgi ile ve ılımlı bir yaklaşımla verin.

Çocuklarınızın sizin isteklerinizi yapmak için korkutmayın, ağır cezalardan, baskıcı tutumdan kaçının. Yüksek sesle verilmeye çalışılan öğütler hiçbir zaman dinlenmez. Sevgi ve ılımlı bir yaklaşımla, gösterebileceğiniz arkadaşça tavırla iletmek istediğiniz mesajı tam olarak verebilirsiniz.

5. Ebeveyn olarak aranızda geçen problemleri çocuğunuza yansıtmayın.

Ebeveyn olarak sizlerin arasında geçen bir problemin çocuğa yansıtılması, çocukta suçluluk (soruna kendisinin sebep olduğuna inanması), huzursuzluk ve güven eksikliğine neden olacaktır. Bu gibi ortamlarda büyüyen çocuklar gelecekteki yaşamlarını da bu temeller üzerine kurarlar.

6. Çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılarken tutarlı ve titiz olun.

Eğer bir anlaşma yapıp söz verdiyseniz elinizden geldiğince bu sözü tutmaya özen gösteriniz. Zorunlu ihtiyaçları dışında kalan keyfi istekleri için beklentilerinizi önceden belirtip gerçekleştiğinde temin etmeye çalışın. Eğer satın almak ya da temin etmekte zorlanacağınız bir şey ise durumu sakince kendisine açıklayın. Bu davranışlar dışında hareket ettiğinizde örneğin yaptığınız anlaşmaya göre eğer siz istediğini satın almazsanız size olan inancını verdiğiniz söze olan güvenini kaybedecek ve bu tür anlaşmaları yapsa bile uygulamayacaktır.

7. Çocuğunuz için rol model olduğunuzu unutmayın.

Çocuklarınız yaşamında en etkili örnekleri, kendilerine örnek aldığı rol modeli yetişkinleri yakın aile çevresi içerisinden seçer. Bu yüzden ebeveyn olarak davranışlarınıza dikkat etmelisiniz. Tutarlı davranmak, davranışlarda ortak kararlar uygulamak, çocuğunuzun yaptığı eleştirilere makul bir şekilde değerlendirip gerekliyse değişiklikleri tartışarak yapmak, hatalarınızı düzeltmeniz için onunla işbirliği içinde olmak, hatta yanlışlarınızda özür dilemek çocuğunuzun gözünde sizi yüceltecek, size olan güveni yükselecektir.

8. Sürekli “Ders çalış!” ikazı yapmak yerine programlı çalışmaya teşvik edin.

Öğrencilerin çoğu evde ailelerinin ders çalışmaya yönelik ikazlarının fazlalığından yakınmaktadırlar. Sürekli dersine çalış ikazı olumsuz etki yapabileceği gibi çalışma azmini de kırabilmektedir. Çocuğunuzun programlı çalışmaya alışması, dersi öğrenmek için çalışması gerektiği, verimli çalışma tekniklerini uygulaması konusunda teşvik edilmelidir. Çalışma planına dinlenme ve eğlence saatleri de eklenmelidir. Unutmayın; çok ders çalışmak değil, verimli çalışmak önemlidir. Ders öğrenmek için çalışılır ve öğrenme gerçekleştiği takdirde diğer derslere ya da hayata uygulanabilir. Planlı çalışma ise düzeni ve bilgiyi getirir.

9. Çocuğunuza değer verdiğinizi ve güvendiğinizi her fırsatta dile getirin.

Çocuklarınıza değer verdiğinizi, güvendiğinizi, sorumluluklarını yerine getirebileceğinden emin olduğunuzu her fırsatta dile getirin belli edin. Fikirlerine değer verin, onu dinleyin, sosyal yaşantısında faal olması için onu destekleyin. Okul ve çevresindeki sosyal faaliyetlere katılması için onu destekleyin. Ona olan güveninizi dile getirirken çocuğunuzun şımarmasından korkmayın, aksine size ve düşüncelerinize layık olmaya çalışacaktır.

10. Çocuğunuzun ders çalışma ortamını düzenlemesine yardımcı olun.

Mümkünse bir çalışma odası oluşturunuz ve çalışmasını engelleyebilecek, çalışma esnasında rahatsız edebilecek hareketlerden kaçının. Ev işleri, alışveriş ve sorumluluklarını yerine getirme sürecini ders programına göre düzenlemesine yardımcı olun. Başarabildiği boş zaman etkinliklerini, sporda edindiği başarıların mutluluğunu paylaşınız, gurur duyduğunuzu belirtmekten çekinmeyiniz.

One thought on “Anne Babalar İçin Eğitim ve Sınava Hazırlık Sürecini Destekleyecek Öneriler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir